Zabiiaka BBQ

Series of video

Director: Vova Shtun
Camera operator: Vova Shtun
Film editor: Vova Shtun
Project manager: Nastia Shevchuk